ÇAREM REHABİLİTASYON

Özel Çarem Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezine Hoş geldiniz .

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER

Kurumumuzda Zihinsel Engelli bireylere alanında uzman personelimiz tarafından MEB "Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı" doğrultusunda eğitim verilmektedir. 

Zeka Nedir?
Zekanın tek bir bilimsel tanımı yoktur. Ancak zekayı bireyin düşünme, anlama, uyum sağlama, muhakeme etme ve çözüm üretme yeteneği olarak tanımlamak mümkündür.

Zihinsel Engel Nedir?
Zihinsel Engel, küçük yaşta ortaya çıkan ve zihinsel becerilerin ortalamanın önemli ölçüde altında olması olarak tanımlanır.

Zihinsel Engel için Zeka Geriliği ve Mental Retardasyon terimleri de kullanılır.

Zihinsel Engelliliğe Neden Olan Faktörler Nelerdir?
Zihinsel engelliliğin çok sayıda nedeni olmakla birlikte bunları kabaca; doğum öncesinde, doğum sırasında yaşananlar ve doğum sonrasında olan nedenler olarak kategorize edebiliriz.

Zihinsel Engelliliğin Doğum Öncesi Nedenleri
Gebelikte annenin yaşı, tıbbi öyküsü (ilaç kullanımı vs), hamilelik esnasında yaşadığı travmatik olaylar, genetik yatkınlık, kötü alışkanlıklar (sigara, alkol vb.), beslenme kalitesi zihinsel engel oluşmasında etkilidir. 

Zihinsel Engelliliğin Doğum Esnasında Olabilecek Sebepleri
 Riskli doğumlar, doğum sırasında yaşanabilecek fizikslel kazalar, doğum ortamının hijyenik olmayışı, kordon dolanması gibi sebepler zihinsel engelliliğin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Zihinsel Engelliliğin Doğum Sonrasında Nedenleri
Sağlıksız veya yetersiz beslene, enfeksiyonlar ve ateşli hastalıklar (özellikle küçük yaşta yaşanan),  kaza-travmalar.
 
Kurumumuzda Zihinsel Engelli bireylere alanında uzman personelimiz tarafından MEB "Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı" doğrultusunda eğitim verilmektedir.